قالب وبلاگ

کارگاه آموزش ریاضی سامان
زيبايي زندگي به رياضيات است و زيبايي رياضيات به هندسه و زيبايي هندسه به يك نقطه وزيبایی نقطه به هیچ 
تالار گفتگو وگپ


http://s5.picofile.com/file/8109516592/Copy_of_207.jpg

مکن کاری که بر پا سنگت آیو

جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

تو را از نامه ی خود ننگت آیو

 

سلام.خوش آمدید

 

[ چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ ] [ 5:4 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
پادشاهی در مرو، سگان تربيت شده ای در زنجير داشت، که هر يک به هيبت گرازی بود..

پادشاه اين سگ ها را برای از بين بردن مخالفان دربند کرده بود..

اگر کسی با اوامر شاه مخالفت می کرد، مأموران شاه آن شخص را جلوی سگان می انداختند و سگ ها نيز او را در چشم برهم زدنی پاره پاره می کردند..

 

يکی از نديمان شاه که خيلی زيرک بود با خود انديشيد که اگر روزی شاه بر او خشم گرفت و او را جلوی سگان انداخت چه کند..؟

با اين فکر وحشت سراپای وجودش را گرفته بود. اما پس از مدتي به اين فکر افتاد که اين سگان را دست آموز کند. لذا هر روز گوسفندی می کشت و گوشت آن را با دست خود به سگان می داد و آنقدر اين کار را تکرار کرد که اگر يک روز غيبت می کرد روز بعد سگان با ديدن او به شدت دم تکان می دادند و منتظر نوازش او می شدند..

روزی پادشاه بر آن مرد خشم گرفت و دستور داد که او را جلوي سگان بيندازند.

مأموران شاه آن مرد را کت بسته جلوی سگان انداختند اما سگ ها که منعم خود را می شناختند دور او حلقه زدند و سرها را به روی دست ها گذاشتند و خوابيدند و تا يک شبانه روز به همين منوال گذشت.. 

فردای آن روز رئيس مأموران که از پشيمانی شاه آگاه شد به نزد وی رفت و ماجرای نخوردن سگان را بازگو کرد و به شاه گفت:

اين شخص نه آدمی، فرشته است

کايزد ز کرامتش سرشته است..

او در دهن سگان نشسته،

دندان سگان به مهر بسته..

 

پادشاه با شتاب آمد تا آن صحنه را ببيند و سپس گريان به دست و پاي آن مرد افتاد و عذر خواست و گفت: تو چه کردی که سگان تو را نخوردند..

مرد گفت: ده سال نوکری تو را کردم اين شد عاقبتم.. اما چند بار به اين سگان خدمت کردم و به آن ها غذا دادم و آن ها مرا ندريدند..

 

سگ صلح کند به استخوانی.. 

ناکس نکند وفا به جانی...!

[ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ] [ 22:54 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
 عاقد: عروس خانم شما شاغليد؟

عروس خانم: بله حاج آقا.

عاقد: ميشه بفرماييد به چه شغلي مشغوليد؟ 

عروس خانم: معلمم.

عاقد: تبارک الله عروس خانوم معلمي شغل انبياست، خوب عروس خانم معلم چي هستين؟

عروس خانم: معلم رقص،

حاج آقا ساکت شد و دقيقا نميدونست که شغل کدوم يکي از انبياست ميگن هنوزم به افق خيره شده😐

[ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ] [ 8:1 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]

‬لﻘﻤﺎﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﮔﻮﯾﺪ :

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯﮔﻨﺪﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩبوﺩﻡ؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯﮔﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﮑﺒﺮ ﺳﺮﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮﺁﻭﺭﺩﻩﺑﻮﺩﻧﺪ،

ﻧﻈﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻡ؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯﺩﺍﻧﻪ ﻭﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻨﺪﻡﯾﺎﻓﺘﻢ .

ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﺭﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ ﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﻧﺪ ..

 

ﺩﻭﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﺴﺮ ﺷﺄﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ

 

ﺟﺎﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍ

 

ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻋﻮی  ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

 

ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻻﯾﻖ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟ 

 

ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻮﺭﻩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﺑﺮﻭﻥ

 

ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻌﻞ ﺧﺮ ﺍﺳﺖ  

 

ﮔﺮ ببینی ﻧﺎﮐﺴﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ

 

ﺭﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﻒ ﻧﺸیند قعر

 ﺩﺭﯾﺎ ﮔﻮﻫﺮاست.

[ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ] [ 7:52 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
ان کس که بداند و بداند که بداند،

بهتر که به کنجی برود غاز بچراند،

آن کس که بداند و نداند که بداند،

بهتر که خویش را به گوری بچپاند،

آنکس که نداند و بداند که نداند،

با پارتی و پول خر خویش براند،

وان کس که نداند و نداند که نداند،

در پست ریاست ابدالدهر بماند!!!

[ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ] [ 7:14 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
شبی یاد دارم که چشمم نخفت /شنیدم که فانی به نفتی بگفت /

از این پس معلم ندارد غمی /

فزون گشته مالش ندارد کمی /

چنان ریختم در حسابش دلار /

که از شادمانی زند هی هوار /

بسی ریختم در حسابش تومن /

که سالار گشته به هر انجمن /

چنان پر شده در حسابش ریال /

که گشته ز غم جملگی بی خیال /

از آنجا که هست در حسابش یوان /نباشد دگر صبح و شب فکر نان /چنان دادمش درهم و روپیه /که تو پیش او گشته ای روسیه /چو اجرا بشد رتبه بندی ز مهر /حقوقش رسیده به مرز سپهر /نبینم دگر طعنه بر او زنی /عزیزش بدار چون برادر زنی /بدادم به او کارت گردشگری /تو اکنون شوی پیش او مشتری /معلم کنون سرور عالم است /حقوق تو پیش معلم کم است /دگر چاه نفت تو گردیده خشک /روان معلم معطر چو مشک /بخندید نفتی که تو کیستی /

به اندازه ی خردلی نیستی /

برو از سر ما تو بردار دست /

که نفتی ز ثروت بسی گشته مست /اگر باز بینم که کل کل کنی /زنم بر سرت بشکه ی ده تنی /به ماریف گویم که عیبش بگیر /صداقت بسی گشته پیشت دلیر /چو فانی شنید این سخن شد غمین /بیانداخت خود را به روی زمین /بگفتا کنون من مصمم شدم /به پیش معلم بسی خم شدم /به غیر از حقوقش دهم وامها /رود رستوران و خورد شامها /

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ ] [ 9:17 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
چه زیبا گفت شاعر:

 

ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ

 

ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮ ﻫﻢ

 

ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ

 

ﻳﻜﻲ ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩی

 

ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑﺎﺩﻱ

 

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩی

 

یکی ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ

 

ﭼﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﻕ

 

ﭼﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺫﺏ

 

ﭼﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻓﺎﺳﻖ

 

ﭼﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﺎﺑﺪ

 

ﭼﻪ ﺯﺷﺘﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﻧﮕﻴﻦ

 

ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺷﻴﺮﻳﻦ

 

ﭼﻪ ﺑﺎﻻﻫﺎ ﺭﻭﺩ پایین

 

ﭼﻪ ﺍﺳﻔﻠﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎ

 

ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮﻱ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﻴﺪﺍﺭﺩ !...

[ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ] [ 14:10 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
فرق بين مديران ايران و اروپا :

اروپا:موفقيت مدير بر اساس پيشرفت مجموعه تحت مديريتش سنجيده ميشود.

ايران:موفقيت مدير سنجيده نميشود،بلكه خود مدير نشانه موفقيت است.

 

اروپا:مديران بعضى وقتها استعفا ميدهند.

ايران:عشق به خدمت مانع از استعفا ميشود.

 

اروپا:افراد از مشاغل پايين شروع ميكنند و بتدريج ممكن است مدير شوند.

ايران:افراد مادرزادى مدير هستند و اولين شغلشان در بيست سالگى مديريت بزرگترين هاى كشور است.

 

اروپا:براى يك پست مديريت،دنبال مدير ميگردند.

ايران:براى يك فرد ،دنبال پست مديريت ميگردند و در صورت لزوم اين پست ساخته ميشود.

 

اروپا:يك كارمند ساده ممكن است سه سال بعد مدير شود.

ايران:يك كارمند ساده ،سه سال بعد همان كارمند ساده است،در حاليكه مديرش سه بار عوض شده.

 

اروپا:اگر بخواهند از دانش و تجربه كسى حداكثر استفاده را بكنند ،او را مشاور مديريت ميكنند. 

ايران:اگر بخواهند از كسى هيچ استفاده اى نكنند ،او را مشاور مديريت ميكنند.

 

اروپا:اگر كسىى ازكاربركنارشود،عذرخواهى ميكند و حتى ممكن است محاكمه شود.

ايران:اگر كسى ازكاربركنارشود،طى مراسم با شكوهى ازاوتقديرميشودوپست مديريت جديد ميگيرد.

 

اروپا :مديران به صورت مستقل استخدام و بركنارميشوند،ولى به صورت گروهى وهماهنگ كارميكنند.

ايران:مديران به صورت مستقل وغيرهماهنگ كار ميكنند،ولى به صورت گروهى استخدام و بركنارميشوند .

 

اروپا:براى استخدام مدير،در روزنامة آگهى ميدهند وبابرخى مصاحبه ميكنند.

ايران:براى استخدام مدير ،به فرد مورد نظر تلفن ميكنند.

 

اروپا:زمان پايان كاريك مديروشروع كارمدير بعدى مشخص است. 

ايران:مديران در همان روز،حكم مديريت يا بركناريشان را ميگيرند.

 

اروپا:همه ميدانند درآمد قانونى يك مدير زياد است.

ايران:مديران انسانهاى ساده زيستى هستند كه درآمدشان به كسى ربطى ندارد.

 

اروپا:براى مديريت ،سابقه كارمفيد و لياقت لازم است.

ايران:براى مديريت ،مورداعتماد بودن كفايت ميكند.

 

اروپا:مديران انسان هاى وقت شناس وشيك پوشى هستند.

ايران:چيزى كه مهم نيست وقت و ظاهر اجتماعى مدير است و هر چه قيافه آشوب تر بهتر.

 

اروپا:مدير متشخص ترين و مودب ترين فرد سازمان است.

ايران:مدير گستاخ ترين فرد سازمان است. 

 

اروپا:اگر تخلفى ازمديرى گزارش شود پدر مدير در مى آيد.

ايران:اگر تخلفى از مديرى گزارش شود پدر گزارش دهنده در مى آيد.

 

اروپا:مدير فعالترين فرد سازمان است بامشغله فراوان.

ايران:مدير كم كارترين فردسازمان است با مشاغل فراوان.

 

اروپا:مدير هميشه درمحل كارش ديده ميشود 

ايران:مديراكثرا در ويلاهاى سازمانى ديده ميشود.

 

اروپا:مديران اول فكر ميكنند بعداعمل ميكنند

ايران:مديران اول عمل ميكنند بعد فكر ميكنند

 

اروپا:اگر به مديري پيشنهاد طرحى بدهيد در سود آن طرح شريك هستيد و پاداش ميگيرد 

ايران:مدير شما را مسخره ميكند ولى طرح را به نام خودش ثبت قانونى ميكنه .

[ شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ] [ 9:1 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چرا که هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهی شد


نوشته های یکسان: متفرقه
[ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ ] [ 22:37 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
هيچكس را در زندگی مقصر نمی دانم...

از خوبان "خاطره" 

و از بدان "تجربه"

میگیرم...!

بدترین ها "عبرت" میشوند...! 

وبهترین ها"دوست"

حرف اشتباهیست كه ميگويند...

با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد.

اگر چنين بود!!!

از منيت و شخصیت هر كس چيزى باقى نميماند.

هركس هر چه به سرت اورد فقط خودت باش.

اگر جواب هر جفايى بدى بود.

داستان زندگی ما خالى از ادم های خوب بود.

اگر نميتوانى ادم خوبه ى زندگي كسى باشى.

اگر براى ياد دادن تنها همان خوبى هايى كه خودت بلدى ناتوانت كردند

اگر همان اندك مهربانيت را از بر نشدند.

اگر خوبى كردى و بدى ديدى.

كنار بكش!!! 

اما بد نشو...

زيرا اين تنها كاريست كه از دستت بر ميايد.

مهم نيست با تو چه كردند.

تو قهرمان زندگی خودت بمان

تو ادم خوبه ى زندگی خودت باش

با وجدانت اسوده بخواب.

سرت را پيش خدايت بالا بگير.

و بخاطر همه چیز شاکر باش...

[ پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ ] [ 12:35 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
ای کاروان! ای کاروان!

من دزد شبرو نیستم

من پهلوان عالمم

من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان

من هر شبی یاهو زنم

گر صوفی از لا دم زند

من دم ز الاهو زنم

باز هوایی نیستم

فاتیهوی جان آورم

عنقای قاف غربتم

کی بانگ بر تیهو زنم؟

خاقان اردو دار اگر

 

 

 

از جان مگردد ایل من

 

 

 

صاحبقران عالمم

 

 

 بر

 ایل و بر اردو زنم

 

 

 

خیز ای توانگر پیش من

 

 

 

بنشین به زانوی ادب

 

 

 

من پادشاه کشورم

 

 

 

کی پیش تو زانو زنم؟

[ جمعه ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ ] [ 7:20 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
ما زين جهان از پي ديدار ميرويم ،

از بهر ديدن حيدر کرار ميرويم ،

درب بهشت گر نگشايند به روي ما ،

گوييم يا علي و ز ديوار ميرويم 

[ جمعه ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ ] [ 7:9 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
معلم پای تخته داد می زد.
 
صورتش از خشم گلگون بود
 
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود.
 
ولی آخر کلاسی ها !!
 
لواشک بین خود تقسیم می کردند
 

نوشته های یکسان: ادبیات
ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ] [ 9:2 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
مکن کاری که بر پا سنگت آیو

جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

تورا از نامه خود ننگت آیو

[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ] [ 7:55 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]

Je voudrais parler à mon père

Je voudrais oublier le temps

Pour un soupir, pour un instant

Une parenthèse après la course

Et partir où mon cœur me pousse

 

Je voudrais retrouver mes traces

Où est ma vie ou est ma place

Et garder l´or de mon passé

Au chaud dans mon jardin secret

 

 

Je voudrais passer l´océan, croiser le vol d´un goéland

Penser à tout ce que j´ai vu ou bien aller vers l´inconnu

Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre

Mais avant tout je voudrais parler à mon père

Parler à mon père…

 

Je voudrais choisir un bateau

Pas le plus grand ni le plus beau

Je le remplirais des images

Et des parfums de mes voyages

 

Je voudrais freiner pour m´asseoir

Trouver au creux de ma mémoire

Des voix de ceux qui m´ont appris

Qu´il n´y a pas de rêve interdit

 

Je voudrais trouver les couleurs, des tableaux que j´ai dans le cœur

De ce décor aux lignes pures, où je vous vois et me rassure,

Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre,

Mais avant tout, Je voudrais parler à mon père..

Je voudrais parler à mon père..

 

Je voudrais oublier le temps

Pour un soupir pour un instant

Une parenthèse après la course

Et partir où mon cœur me pousse

 

Je voudrais retrouver mes trace

Où est ma vie, où est ma place

Et garder l´or de mon passé

Au chaud dans mon jardin secret

 

Je voudrais partir avec toi

Je voudrais rêver avec toi

Toujours chercher l´inaccessible

Toujours espérer l´impossible

Je voudrais décrocher la lune,

Et pourquoi pas sauver la terre,

Mais avant tout, je voudrais parler à mon père

Parler à mon père..

Je voudrais parler à mon père

Parler à mon père..

 

 

می خواهم با پدرم حرف بزنم

 

می خواهم گذر زمان را

 

برای یک لحظه فراموش کنم

 

یک آرامش بعد از یک دوران سخت

 

و به جایی بروم که قلبم مرا می برد

می خواهم رد پایم را

 

در مسیر زندگیم بیابم

 

و ارزش گذشته ام را

 

در باغ پنهانیم نگه دارم

 

می خواهم از اقیانوس عبور کنم، از کنار پرنده ساحلی بگذرم

 

و به همه آن چیزی که دیدم فکر کنم و به سمت ناشناخته ها بروم

 

می خواهم ماه را از قلاب بردارم، می خوام زمین را نیز نجات بدهم

 

ما قبل از همه اینها می خواهم با پدرم حرف بزنم

 

می خواهم با پدرم حرف بزنم...

 

می خواهم یک قایق انتخاب کنم

 

نه خیلی بزرگ، نه خیلی زیبا

 

و آن را پر از عکسها

 

و عطرهای سفرهایم بکنم

 

می خواهم لحظه ای درنگ کنم و بنشینم

 

و در عمق حافظه ام

 

صدای کسانی را بیابم که به من چیز آموختند

 

و ممنوعیتی برای فکر کردن به آنها وجود ندارد

 

  می خواهم رنگ تابلوهایی را پیدا کنم که در قلبم دارم

 

 

 

 

 

 

رنگ این دکور زیبا و ناب، جایی که در آن شما را میبینم و به قلبم اطمینان می بخشد

 

می خواهم ماه را از قلاب بردارم، می خواهم زمین را نیز نجات دهم

 

اما قبل از همه اینها، می خواهم با پدرم حرف بزنم...

 

می خواهم با پدرم حرف بزنم...

 

می خواهم گذر زمان را

  

رای یک لحظه فراموش کنم

  

ک آرامش بعد از یک دوران سخت

 

و به جایی بروم که قلبم مرا می برد

 

 

می خواهم رد پایم را

 

در مسیر زندگیم بیابم

 

و ارزش گذشته ام را

 

در باغ پنهانیم نگه دارم

 

 

می خواهم با تو بروم

 

می خواهم با تو رویا پردازی کنم

 

همیشه به دنبال دست نیافتنی ها بوده ام

 

همیشه آرزوی نا ممکن ها را داشته ام

 

 

می خواهم ماه را از قلاب بردارم و چرا که زمین را نجات ندهم!

 

اما قبل از همه اینها، می خواهم با پدرم حرف بزنم...

 

می خواهم با پدرم حرف بزنم...

[ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ] [ 14:43 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
سخت ترین کار دنیا:

 

آزاد کردن اسیرانی است که"

"زنجیرهای خود را می پرستند"...

سخت ترین زنجیرها زنجیرهای فکری است 

 

 

: "در جامعه ای که خرد حاکم نیست" "خردمندی ، دقیقا معادل دردمندی است...".......

[ جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ] [ 18:25 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
تعدادصفر نام

       6 میليون 

       9 میليارد

       12 بیليون 

       15 بیليارد

       18 تیريليون 

       21 تیريليارد 

       24 کیزيليون 

       27 کیزيليارد 

       30 سینكليون 

       33 سینكليارد

       36 سيزيليون 

       39 سيزيليارد 

       42 سيتليون 

       45 سيتليارد

       48 ويتليون 

      51 ويتليارد

       54 تيفليون 

       57 تيفليارد

       60 ديشليون 

       63 ديشليارد

 

دانستن اين اعداد براي همه ايرانيان لازم است ، امروز فردا یکی، یک دیشلیارد اختلاس کرد بدونیم حداقل چندتا صفر داشته پولاش...

من خودم عاشق دیشلیاردم...

[ جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ] [ 18:24 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می میرد

ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه در دروغ، ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ

چه در خوشی، چه در قدرت، چه در جهل، چه در انکار 

چه در حسد، چه در بخل، چه در کینه، چه در انتقام

مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ!      

انسان بودن، خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد…

 

         "مهاتما گاندي"

[ جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ] [ 18:23 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
بازگرد ای خاطرات کودکی / بر سوار اسبهای چوبکی

خاطرات کودکی زیباترند / یادگاران کهن ماناترند

درسهای سال اول ساده بود / آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموز روباه و خروس / روبه مکار و دزد و چاپلوس

روز مهمانی کوکب خانم است / سفره پر از بوی نان گندم است

کاکلی گنجشککی باهوش بود / فیل نادانی برایش موش بود

باوجود سوز و سرمای شدید / ریزعلی پیراهن از تن می درید

تا درون نیمکت جا می شدیم / ما پر از تصمیم کبری می شدیم

پاک کن هایی ز پاکی داشتیم / یک تراش سرخ لاکی داشتیم

کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت / دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گرمی دستانمان از آه بود / برگ دفترها به رنگ کاه بود

همکلاسی های درد و رنج و کار / بچه های جامه های وصله دار

بچه های دکه سیگار سرد / کودکان کوچک اما مرد مرد

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود / جمع بودن بود و تفریقی نبود

کاش می شد باز کوچک می شدیم / لااقل یک روز کودک می شدیم

یاد آن آموزگار ساده پوش / یاد آن گچ ها که بودش روی دوش

ای معلم نام و هم یادت بخیر / یاد درس آب و بابایت بخیر

ای دبستانی ترین احساس من / بازگرد این. مشق ها را خط بزن

[ جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ] [ 18:22 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
تولید علم برای ملتی که شکم خالی دارد، بیشتر شبیه یک طنز است.

زندگی با ارضاء نیازهای اولیه انسان آغاز میشود

با تولید ثروت ادامه پیدا میکند

با تولید علم توسعه پیدا میکند

و با تکیه به معنویت، غنی می گردد.

این ترتیب را نمیشود به سادگی تغییر داد.

و امروز، بخش عمده ای از جامعه انسانی، قربانی تفکری است که میکوشد این مخروط را وارونه روی زمین قرار دهد:

با معنویت آغاز کند، با علم معنویت را تثبیت کند، با ثروت از علم و معنویت دفاع کند و در نهایت پس از مرگ، به ارضاء نیازهای اولیه خود بپردازد…

نقل از پروفسور سمیعی

[ جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ] [ 18:21 ] [ محمدرضا بهــرامی سامانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

افلاطون گفت : خدا هندسه دان است ،
ژاکوبی این جمله را چنین تغییر داد : خدا حساب دان است ،
سپس کرونکرآمد و این سخن به یاد ماندنی را باب کرد : خدا عددهای طبیعی را آفرید،ما بقی کار انسان است.(فلیکس کلاین)
ســـــــــــــــــــــلام
سلام به همه ی شما یاران صمیمی و چهره های آشنا .سلام به شما که نسبت به مسائل پیرامون خود از نقطه نظر ریاضی می نگرید و سعی می کنید برای هرکدام معادله ی ریاضی ساده ای بسازید تا با حل آن بتوانید اندکی به نظم بی مانند هستی پی ببرید.من نیز امید وارم که بتوانم گام کوچکی در جهت زدودن تاریکی های ذهن شما عزیزان بردارم.
این وبلاگ توسط محمدرضـا بهـرامی سامانی از اعضای گروه آموزشی ریاضی دوره متــوسطه شهرستان سامان در سال تحصیلی 91 -1390 ایجاد شد . اهداف این وبـلاگ کمک به ارتقا سطح دانش ریاضی دانش آموزان وایجاد انگیزه در این رابطه می باشد.ازشما خواهشمندم با نظرات وپیشنهادات ارزنده ی خودتان دلگرمم فرمایید.
با تشکر از این که این وبلاگ را انتخاب کرده اید.
برچسب‌ها وب
بایگانی نوشته های من